Re-integratie bureaus, wat doen ze en hoe werken ze?

Re-integratiebureaus: Wat ze doen en hoe werken ze?

Mevrouw de Jong werkte al jaren als secretaresse bij een middelgroot bedrijf toen ze te maken kreeg met rugklachten die haar werk belemmerden. Ze meldde zich ziek en ging naar haar huisarts. Na enkele weken rust en fysiotherapie kon ze weer aan het werk, maar na een paar maanden kwamen haar klachten terug en werd het steeds duidelijker dat ze haar huidige functie niet meer kon uitoefenen. Haar werkgever stelde voor dat ze een re-integratietraject zou volgen en verwees haar naar een re-integratiebureau.

Maar wat is een re-integratiebureau precies? En wat doen ze? Mevrouw de Jong had geen idee en wilde meer informatie voordat ze het traject zou starten. In dit artikel leggen we uit wat re-integratiebureaus zijn, wat ze doen, hoe ze werken en wat de voor- en nadelen zijn van re-integratie tweede spoor.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Re-integratie tweede spoor is het traject dat ingezet wordt wanneer een werknemer niet meer in staat is om het eigen werk uit te voeren en geen ander passend werk bij de huidige werkgever kan vinden. In dat geval wordt er gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werknemer door een arbeidsongeval blijvend letsel heeft opgelopen of wanneer er sprake is van een chronische ziekte.

Re-integratiebureaus

Een re-integratiebureau is een organisatie die werkgevers en werknemers ondersteunt bij het re-integratietraject tweede spoor. Het bureau ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer tijdens het traject en kan helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever. Daarnaast kan het bureau ook advies geven over opleidingen en trainingen die de werknemer kan volgen om de kans op werk te vergroten.

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat er gestart wordt met een re-integratietraject tweede spoor, moet er eerst onderzocht worden of dit haalbaar is. Dit wordt ook wel een haalbaarheidsonderzoek genoemd. In een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of er voldoende passend werk beschikbaar is en of de werknemer geschikt is voor dit werk. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele beperkingen van de werknemer en naar de financiële haalbaarheid van het traject.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan helpen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De arbeidsdeskundige onderzoekt of er passend werk beschikbaar is en of de werknemer geschikt is voor dit werk. Daarnaast kan de arbeidsdeskundige ook advies geven over eventuele aanpassingen die gedaan kunnen worden aan de werkplek of het werk zelf, zodat de werknemer het werk beter kan uitvoeren.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wanneer een werknemer en werkgever het eens zijn geworden over een beëindiging van het dienstverband, kan er een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Dit kan ook het geval zijn bij ziekte. In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de ontslagvergoeding en de einddatum van het dienstverband. Bij ziekte kan er ook afspraken gemaakt worden over het re-integratietraject en de mogelijkheden voor de werknemer om ander werk te vinden. Het is belangrijk om bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst goed advies in te winnen van een jurist of advocaat, zodat er geen onverwachte consequenties aan verbonden zijn.

Nadelen re-integratie tweede spoor

Hoewel re-integratie tweede spoor kan helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever, zijn er ook enkele nadelen aan verbonden. Ten eerste is het traject vaak kostbaar en tijdrovend. De werkgever moet een re-integratiebureau inschakelen en de werknemer moet tijd vrij maken om te solliciteren en eventueel opleidingen te volgen. Daarnaast kan het lastig zijn om passend werk te vinden, zeker in een krappe arbeidsmarkt.

Een ander nadeel is dat de werknemer in een nieuwe werkomgeving moet wennen en nieuwe collega’s moet leren kennen. Dit kan stressvol zijn, zeker als de werknemer al een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid achter de rug heeft.

Tweede spoor burnout

Een specifieke vorm van re-integratie tweede spoor is de re-integratie van werknemers met een burnout. Burnout wordt vaak veroorzaakt door langdurige stress op het werk en kan leiden tot lichamelijke en mentale klachten. Het is belangrijk om tijdig in te grijpen bij burnout en te zorgen voor een goede re-integratie. In sommige gevallen kan re-integratie tweede spoor hierbij helpen, bijvoorbeeld door de werknemer te helpen bij het vinden van ander werk waar minder stress is of door de werknemer te laten omscholen naar een ander vakgebied.

Heroriëntatie

Bij re-integratie tweede spoor wordt er vaak gekeken naar mogelijkheden om de werknemer om te scholen naar een ander vakgebied. Dit wordt ook wel heroriëntatie genoemd. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de capaciteiten en interesses van de werknemer, zodat de kans op succesvolle re-integratie zo groot mogelijk is. Ook kan er gekeken worden naar opleidingen en trainingen die de werknemer kan volgen om de kans op werk te vergroten.

Re-integratie coach

Een re-integratiecoach kan helpen bij het begeleiden van de werknemer tijdens het re-integratietraject tweede spoor. De coach kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en het zoeken naar passend werk. Ook kan de coach de werknemer ondersteunen bij het sollicitatieproces en het wennen aan een nieuwe werkomgeving.

Kosten tweede spoor traject

Een re-integratietraject tweede spoor kan kostbaar zijn. De werkgever moet een re-integratiebureau inschakelen en de werknemer moet tijd vrij maken om te solliciteren en eventueel opleidingen te volgen. Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan bijvoorbeeld aanpassingen aan de werkplek of aan het omscholen van de werknemer. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze kosten te beperken. Zo kan de werkgever subsidie aanvragen voor het re-integratietraject en kan er gebruik gemaakt worden van diverse regelingen, zoals de no-riskpolis en het mobiliteitsbudget.

Wet verbetering Poortwachter schema

Het re-integratietraject tweede spoor is vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter schema. Deze wet heeft als doel om de duur van ziekteverzuim te verkorten en de kans op succesvolle re-integratie te vergroten. In de wet zijn onder andere regels opgenomen voor het opstellen van een plan van aanpak, de begeleiding door een bedrijfsarts en de samenwerking tussen werkgever en werknemer tijdens het re-integratietraject.

Wet Poortwachter tweede spoor

Naast de Wet verbetering Poortwachter schema is er ook een aparte wetgeving voor het re-integratietraject tweede spoor, namelijk de Wet Poortwachter tweede spoor. In deze wet zijn onder andere regels opgenomen voor het tijdig starten van het traject, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en de verplichtingen van zowel werkgever als werknemer tijdens het traject.

Een voorbeeld van de toepassing van deze wet is te vinden in het verhaal van Stefan. Stefan werkte als communicatieadviseur bij een grote organisatie. Hij was altijd zeer gedreven en zette zich volledig in voor zijn werk. Op een dag kreeg Stefan echter te maken met oververmoeidheid en burn-out klachten. Hij meldde zich ziek en de bedrijfsarts constateerde dat hij voorlopig niet in staat zou zijn om zijn werk weer op te pakken.

Stefan ging aan de slag met zijn re-integratie, waarbij werd besloten om een traject tweede spoor in te zetten. Er werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en er werd gekeken naar mogelijkheden om Stefan om te scholen naar een ander vakgebied. Uiteindelijk vond Stefan ander werk bij een organisatie die gespecialiseerd was in het begeleiden van mensen met burn-out klachten. Door zijn eigen ervaringen was Stefan in staat om anderen te helpen die hetzelfde hadden doorgemaakt.

Het traject tweede spoor was niet eenvoudig voor Stefan. Het was lastig om afscheid te nemen van zijn oude werkplek en collega’s en hij moest wennen aan een nieuwe werkomgeving. Gelukkig kreeg hij hierbij hulp van een re-integratiecoach, die hem

begeleidde bij het sollicitatieproces en het wennen aan zijn nieuwe werkplek. Ook werd hij ondersteund door een arbeidsdeskundige, die advies gaf over aanpassingen die nodig waren op zijn nieuwe werkplek.

Hoewel het traject tweede spoor niet makkelijk was, slaagde Stefan erin om succesvol te re-integreren en weer aan de slag te gaan. Hij had zijn ervaringen met burn-out omgezet in iets positiefs en kon anderen helpen die hetzelfde hadden doorgemaakt.

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan het traject tweede spoor verbonden. Zoals eerder genoemd kan het kostbaar en tijdrovend zijn en is het niet altijd makkelijk om passend werk te vinden. Daarnaast kan de werknemer te maken krijgen met onzekerheid en stress bij het zoeken naar nieuw werk en het wennen aan een nieuwe werkomgeving. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers en re-integratiebureaus hier oog voor hebben en de werknemer hierin goed begeleiden.

Het is daarom van belang dat er goede wetgeving en regelingen zijn om het re-integratietraject tweede spoor te ondersteunen. De Wet verbetering Poortwachter schema en de Wet Poortwachter tweede spoor zijn daarvan voorbeelden. Deze wetten zorgen ervoor dat werkgevers en werknemers duidelijke regels hebben waar zij zich aan moeten houden bij het re-integratietraject. Zo wordt de kans op een succesvolle re-integratie vergroot en wordt het ziekteverzuim verkort.

Daarnaast is het van belang dat werkgevers en re-integratiebureaus goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om kosten te besparen bij het re-integratietraject tweede spoor. Zo kan de werkgever subsidie aanvragen voor het re-integratietraject en kan er gebruik gemaakt worden van diverse regelingen, zoals de no-riskpolis en het mobiliteitsbudget.

Een ander belangrijk aspect van het re-integratietraject tweede spoor is de heroriëntatie. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de werknemer om te scholen naar een ander vakgebied, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteiten en interesses van de werknemer. Zo wordt de kans op een succesvolle re-integratie vergroot.

Conclusie

Re-integratie tweede spoor is een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het traject kan helpen om de werknemer weer aan het werk te krijgen bij een andere werkgever, als er bij de huidige werkgever geen passend werk meer is. Hierbij zijn re-integratiebureaus, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches van groot belang, om de werknemer te begeleiden tijdens het re-integratietraject.

Hoewel er nadelen verbonden zijn aan het traject tweede spoor, zoals de kosten en het vinden van passend werk, zijn er ook mogelijkheden om deze nadelen te beperken. Zo zijn er regelingen om kosten te besparen en zijn er wetten die het re-integratietraject tweede spoor ondersteunen en de kans op een succesvolle re-integratie vergroten. Het is belangrijk dat werkgevers en re-integratiebureaus hier goed van op de hoogte zijn en de werknemer hierin goed begeleiden.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan specifieke situaties, zoals de re-integratie van werknemers met een burn-out. Deze werknemers hebben vaak extra begeleiding en ondersteuning nodig om weer aan het werk te kunnen gaan. Ook de heroriëntatie is een belangrijk aspect van het re-integratietraject tweede spoor, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om de werknemer om te scholen naar een ander vakgebied.

Al met al kan het re-integratietraject tweede spoor een uitkomst bieden voor werknemers die niet meer in staat zijn om bij hun huidige werkgever te blijven werken. Het is een intensief traject dat de nodige begeleiding en ondersteuning vereist, maar dat kan leiden tot een succesvolle re-integratie en een nieuwe kans op werk.

2e spoor reintegratie