Eerste en tweede spoor reintegratie

Verschil eerste en tweede spoor

Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, moet deze zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.
Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het eerste spoor genoemd.
Lukt het niet de werknemer terug te laten keren naar eigen werk dan wordt spoor twee ingezet.

Spoor 1:

Binnen het bedrijf:
In spoor 1 wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie.
De verzuimbegeleiding spoor 1 is een onderdeel van het re-integratiedossier en kan eventueel gelijktijdig met een 2e spoor worden ingezet.

In spoor 1 kan worden gekeken naar:

Aanpassingen aan de werkplek
Aanpassingen aan de functie
Gedeeltelijke werkhervatting
Andere werktijden etc.

Als het duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e spoortraject te starten.
Klik hier voor meer informatie over het 2e spoor.

Er staan veel belangen op het spel als het gaar op reintegratie tweede spoor begeleiding. Het is daarom van belang om deze dienstverlening uit te besteden aan specialist. Kijk bijvoorbeeld op de website van CareerSolution reintegratie voor meer informatie over reintegratie van hoger opgeleiden.