Reintegratie 2e spoor

Welkom op de website van het reintegratie bureau CareerSolution.

CareerSolution richt zich specifiek op het verzorgen van reintegratie trajecten voor hoger opgeleiden.

Door deze specialisatie is CareerSolution in staat om voor deze doelgroep de best passende dienstverlening te realiseren. CareerSolution heeft 14 locaties in Nederland. Wij staan u graag te woord inzake uw vragen. Belt u ons op ons centrale telefoonnummer 085-8885-143 en wij staan u graag te woord. 

Wat verstaan we precies onder reintegratie 2e spoor?

  • Als er sprake is van een 2e spoor reintegratie traject kijken zowel werknemer en werkgever met behulp van een reintegratie bureau of er passend werk te vinden is buiten de huidige organisatie. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de bestaande beperkingen. Omdat deze dienstverlening vaak complex is, is het verstandig om hiervoor een gespecialiseerd bureau in te schakelen. Een traject bestaat altijd uit een kennismaking met de vaste coach waarna een traject op maat wordt samengesteld. Onderdelen van een reintegratie 2e spoor trajectplan kunnen zijn:
  • Het onderzoeken van de arbeidsmarkt naar de mogelijkheden van passend werk
  • Het in kaart brengen van een zoekprofiel
  • Het in kaart brengen van een persoonsprofiel
  • Activering
  • Ondersteunen bij het benaderen van de arbeidsmarkt middels, brief en cv
  • Gesprekstraining
  • Leren omgaan met een beperkte belastbaarheid
  • Stress counseling
  • Opvolging bij start nieuwe werkplek

Heeft u een specifieke vraag over reintegratie 2e spoor dan kunt u uw vraag mailen naar info@careersolution.nl. U kunt ons ook bereiken via ons centrale telefoonnummer: 085-8885-143. Wij zorgen ervoor dat u snel op de gewenste locatie geholpen wordt.

 

Untitled design (3)
reintegratie begeleiding
Reintegratie 2e spoor

Hoger opgeleid en op zoek naar reintegratie? Kies dan voor een reintegratie bureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van hoger opgeleiden. CareerSolution heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en is met 14 vestigingen een van de meest gerenommeerde reintegratie bureaus van Nederland. Mail of bel ons voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

085 8885 143

2e spoor begeleiding

085 8885 143

Reintegratie 2e spoor

Een werknemer die langdurig uitgevallen is kan in het algemeen na enige tijd weer terugkeren in de oude functie. Soms is er echter sprake van langdurig verzuim (langer dan 1 jaar) en moet vastgesteld worden dat een werknemer niet meer kan terugkeren in de eigen functie.

Is er ook geen enkele mogelijkheid meer in een andere functie binnen de organisatie (eerste spoor), dan is het de bedoeling dat een reintegratie tweede spoor traject wordt gestart. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid om passend werk te vinden buiten de huidige organisatie.

Het is dus ook voor de werknemer verplicht om mee te werken aan de reintegratie inspanningen.

Tijdens de reintegratie tweede spoor traject kunnen er verschillende onderdelen aan de orde komen. Hoe en in welke mate iets aan de orde komt wordt in overleg bepaald zodat het benodigde maatwerk geleverd kan worden.

1 Opstellen zoekprofiel

Op basis van een zorgvuldige analyse wordt het zoekprofiel opgesteld. Het doel is om de kandidaat aan passend werk te helpen dat past bij de huidige situatie. In een functie waar hij zich goed bij voelt en waar hij zijn talenten en energie in kwijt kan. Is het zoekprofiel duidelijk in kaart gebracht en zijn eventuele belemmeringen weggenomen? Dan vindt de benadering van de arbeidsmarkt plaats.

2 Opstellen persoonsprofiel

Een tweede spoor traject start met een kennismakingsgesprek. Hierbij inventariseren we het complete arsenaal op arbeidsmarkt gebied van de werknemer. De inzet van testen helpen om te ontdekken welke arbeid passend is. Daarnaast bekijken we of er overige belemmeringen zijn die succesvolle reintegratie in de weg kunnen staan.

3 Benadering arbeidsmarkt

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren.
Het zoekprofiel wordt actief onder de aandacht gebracht bij diverse werkgevers. Er wordt gezocht naar werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering. Ook hebben wij een eigen online Job portaal. Voor iedere werknemer stellen wij een zoekprofiel in, zodat er dagelijks vacatures onder de aandacht worden gebracht.

Wij houden rekening met de alle relevante aspecten, maar ook met de arbeidsmarktsituatie, zodat er geen mogelijke kansen gemist worden.

Duur traject

Een re-integratietraject tweede spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een tweede spoor traject varieert van zes tot twaalf maanden.

Resultaten
Wij zorgen ervoor dat uw re-integratie 2e spoor traject voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Er worden regelmatig rapportages uitgebracht en de werknemer wordt optimaal ondersteund bij het vinden van passend werk. 

Meer informatie over 2e spoor reintegratie vindt u op de website van CareerSolution.

 

Onze Missie


CareerSolution heeft als doel haar klanten – werkgevers en werknemers- optimaal te ondersteunen bij alle vragen die spelen rond loopbaan, outplacement of reïntegratie. Dit doen wij met deskundigheid, passie en een stevige dosis humor.

Onze Visie


Onze visie is om uiteindelijk alle mensen in Nederland te helpen die willen of moeten veranderen van baan. Optimaal resultaat en optimale klanttevredenheid op het gebied van reintegratie diensten.