Reintegratie tweede spoor onderwijs

Reintegratie Onderwijs

Onderwijs-Herstart is een reintegratie bureau dat zich specialiseert in het begeleiden van kandidaten uit de onderwijssector. Wij bieden maatwerktrajecten waarbij u kunt rekenen op ervaren coaches die als begeleidingskundige exact de weg weten in de huidige arbeidsmarkt. Doordat alle coaches de onderwijssector goed kennen hebben ze snel een goed beeld over het werkveld waar de kandidaat vandaan komt.

1. Het belang van tweede spoor onderwijs

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang dat werkgever en werknemer tijdens het tweede spoor onderwijs inspanningen leveren om passend werk te vinden. Het UWV toetst bij de WIA Claimbeoordeling op de inspanningen van werkgever en werknemer. Deze kaders liggen vast en wanneer hier niet of onvoldoende aan is voldaan is het UWV gerechtigd werkgever te sanctioneren of werknemer te kort.

2. De verschillen tussen eerste en tweede spoor onderwijs

1e spoor is het proces waarbij de werkgever en werknemer samenwerken om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit kan binnen hetzelfde bedrijf zijn, op een andere functie of bij een andere werkgever. 2e spoor is het proces waarbij de werkgever na een jaar zoekt naar passend werk voor de werknemer bij een ander bedrijf.

3. Wanneer tweede spoor inzetten?

Wat zijn de regels omtrent wanneer u het tweede spoor moet inzetten? De Arbowet schrijft voor dat men eerst de re-integratie via spoor 1 bewerkstelligt. Mocht duidelijk zijn dat spoor 1 niet zal lukken, of als dit zeer onzeker is, dan volgt spoor 2. Er bestaat wel de regel dat als uw werknemer na een jaar nog geen baan heeft, u in ieder geval spoor 2 dient in te zetten. Het mag dus eerder dan dit moment, maar als bij de eerstejaarsevaluatie nog geen terugkeer op de werkvloer is gerealiseerd. 

Wenst u meer informatie over tweede spoor reintegratie specifiek voor het onderwijs? Klik dan hier om naar reintegratie-onderwijs.nl te gaan.